Wat doet de basisschool als mijn kind achterblijft bij klasgenootjes en wat kunt u doen als ouder?

Wat doet de basisschool als mijn kind achterblijft bij klasgenootjes en wat kunt u doen als ouder?  De basisschool heeft verschillende mogelijkheden om uw kind te helpen als het achterblijft bij klasgenootjes. Soms kan een Remedial Teacher helpen om leerachterstanden weg te werken of kan de school een arrangement  voor uw kind aanvragen bij het Samenwerkingsverband. Als uw kind niet op de basisschool kan blijven kan uw naar een school voor speciaal onderwijs.

Remedial Teachers zijn speciaal opgeleid om leerlingen extra te begeleiden. Als uw kind een achterstand heeft, overlegt de Remedial Teacher met de school of met u als u privé een RT-er in huurt over een aanpak om uw kind zo goed mogelijk te helpen. Zo kan uw kind tijdelijk op school een aangepast leerprogramma volgen of als u privé een RT-er in huurt met u thuis (en school) de onderwijs hiaten oplossen.  Aan het eind van de periode bekijkt de Remedial Teacher met een toets of de aanpak succesvol is. Op school is de RT vaak in groepjes en privé bij RT Praktijk Den Haag altijd 1 op 1. Daarnaast hebben scholen een Interne Begeleider die het zorg traject op school begeleidt.

Als u privé RT bij RT Praktijk Den Haag heeft zal er met de IB-er ook op uw verzoek contact zijn over  RT privé en samenwerking  met de school.  Vermoedt u, de school of de Remedial Teacher dat uw kind achterblijft in zijn ontwikkeling? Dan kunt u uw kind laten testen. Hiermee kunt u erachter komen welke hulp nodig is. Voor meer informatie kunt u bij de school of bij RT Praktijk Den Haag terecht.  Kan de basisschool uw kind ondanks allerlei inspanningen niet helpen bij leerproblemen? Dan kan altijd privé RT begeleiding vragen bij RT Praktijk Den Haag.  Blijkt dat uw kind misschien toch beter kan overstappen naar een school voor speciaal onderwijs. Deze scholen hebben vaak kleinere groepen en meer deskundigen dan de reguliere basisschool.