Tips om je kind te helpen met lezen

Hoe kun je je kind zelf ook helpen met lezen?

1. Toon interesse voor wat je kind leert op school. Vraag wat hij of zij gedaan heeft op school. Bekijk de werkjes die mee naar huis komen.

2. Er zijn soorten boeken leesboeken op verschillende niveau’s, samenleesboeken, strips, moppenboekjes, digitale boeken en informatieve boeken. Belangrijkste is welke onderwerpen vindt je kind interessant? .

3. Leesplezier is nog belangrijker dan het leesniveau van je kind. Laat je kind lezen wat het wil lezen. Je kan je kind immers helpen met het lezen van de woorden waar hij/zij moeite mee heeft.

4. Ook als je kind zelf kan lezen, blijft voorlezen heel belangrijk. Voorlezen zorgt dat kinderen beter lezen en het is ook heel gezellig.

5. Samen een boek lezen is leuk en leerzaam.  Bij Samenleesboeken wisselen ouder en kind elkaar af met voorlezen. De tekst die de ouder leest is moeilijker dan de tekst die het kind leest. Zo lees je samen met je kind het boek. Naast dat het leuk is zorgt het samen lezen ervoor dat het leesttempo van je kind omhoog gaat.

6. Geef je kind liever complimenten als het goed gaat en zeg het woord gewoon voor waar het moeite mee heeft.