Nieuw: Contact via de contactpagina.

Contact via de contactpagina .

Sinds 31-10-2020 is het naast per mail contact opnemen of per telefoon nu ook mogelijk om dit te doen via het contactformulier op www.rtpraktijkdenhaag.nl.

Tips om je kind te helpen met lezen

Hoe kun je je kind zelf ook helpen met lezen?

1. Toon interesse voor wat je kind leert op school. Vraag wat hij of zij gedaan heeft op school. Bekijk de werkjes die mee naar huis komen.

2. Er zijn soorten boeken leesboeken op verschillende niveau’s, samenleesboeken, strips, moppenboekjes, digitale boeken en informatieve boeken. Belangrijkste is welke onderwerpen vindt je kind interessant? .

3. Leesplezier is nog belangrijker dan het leesniveau van je kind. Laat je kind lezen wat het wil lezen. Je kan je kind immers helpen met het lezen van de woorden waar hij/zij moeite mee heeft.

4. Ook als je kind zelf kan lezen, blijft voorlezen heel belangrijk. Voorlezen zorgt dat kinderen beter lezen en het is ook heel gezellig.

5. Samen een boek lezen is leuk en leerzaam.  Bij Samenleesboeken wisselen ouder en kind elkaar af met voorlezen. De tekst die de ouder leest is moeilijker dan de tekst die het kind leest. Zo lees je samen met je kind het boek. Naast dat het leuk is zorgt het samen lezen ervoor dat het leesttempo van je kind omhoog gaat.

6. Geef je kind liever complimenten als het goed gaat en zeg het woord gewoon voor waar het moeite mee heeft.

Wat doet de basisschool als mijn kind achterblijft bij klasgenootjes en wat kunt u doen als ouder?

Wat doet de basisschool als mijn kind achterblijft bij klasgenootjes en wat kunt u doen als ouder?  De basisschool heeft verschillende mogelijkheden om uw kind te helpen als het achterblijft bij klasgenootjes. Soms kan een Remedial Teacher helpen om leerachterstanden weg te werken of kan de school een arrangement  voor uw kind aanvragen bij het Samenwerkingsverband. Als uw kind niet op de basisschool kan blijven kan uw naar een school voor speciaal onderwijs.

Remedial Teachers zijn speciaal opgeleid om leerlingen extra te begeleiden. Als uw kind een achterstand heeft, overlegt de Remedial Teacher met de school of met u als u privé een RT-er in huurt over een aanpak om uw kind zo goed mogelijk te helpen. Zo kan uw kind tijdelijk op school een aangepast leerprogramma volgen of als u privé een RT-er in huurt met u thuis (en school) de onderwijs hiaten oplossen.  Aan het eind van de periode bekijkt de Remedial Teacher met een toets of de aanpak succesvol is. Op school is de RT vaak in groepjes en privé bij RT Praktijk Den Haag altijd 1 op 1. Daarnaast hebben scholen een Interne Begeleider die het zorg traject op school begeleidt.

Als u privé RT bij RT Praktijk Den Haag heeft zal er met de IB-er ook op uw verzoek contact zijn over  RT privé en samenwerking  met de school.  Vermoedt u, de school of de Remedial Teacher dat uw kind achterblijft in zijn ontwikkeling? Dan kunt u uw kind laten testen. Hiermee kunt u erachter komen welke hulp nodig is. Voor meer informatie kunt u bij de school of bij RT Praktijk Den Haag terecht.  Kan de basisschool uw kind ondanks allerlei inspanningen niet helpen bij leerproblemen? Dan kan altijd privé RT begeleiding vragen bij RT Praktijk Den Haag.  Blijkt dat uw kind misschien toch beter kan overstappen naar een school voor speciaal onderwijs. Deze scholen hebben vaak kleinere groepen en meer deskundigen dan de reguliere basisschool.

Tips voor thuis om uw kind te helpen met schrijven.

Tips voor schrijven

1. Een goede schrijfhouding is heel belangrijk. Problemen als vermoeidheid en concentratieverlies kunnen daardoor voor een groot deel voorkomen worden.

* Zorg dat je kind rechtop op de stoel zit met beide voeten op de grond.
* De buik of de romp mag tijdens het schrijven niet tegen de tafel worden gedrukt, hier moet een vingerdikte afstand tussen zitten.
* De schouders van je kind horen evenwijdig met de rand van de tafel te zijn.
* Beide onderarmen liggen op tafel met de ellebogen net buiten of tegen de tafelrand.

 

2. Juiste papierligging

* Het schrijfpapier ligt bij een rechtshandig kind voor de rechterzijde van het lichaam, bij linkshandigen voor de linkerzijde.
* Het papier moet iets schuin liggen: rechtshandige kinderen draaien het papier iets naar links en linkshandige naar rechts.

 

3. Een verkeerde potloodgreep kan de vloeiende beweging bij het schrijven belemmeren.

* Een potlood wordt vastgehouden tussen duim en wijsvinger net boven het afgeslepen gedeelte. Dat is ongeveer 2 cm van de punt van het schrijfmateriaal. Bij linkshandigen is dat ongeveer 2,5 â 3 cm van de punt.

* Het potlood ligt daarbij op het kootje van de middelvinger net onder het nagelbed.

Tip: wind een elastiekje enkele keren op de juiste hoogte om het potlood. Je kind moet het potlood dan net boven het elastiekje vasthouden.

 

4. De schrijfletters.

Elke schrijfmethode kent zijn eigen manier van letters schrijven.

 

5. Schrijven tussen de lijnen: In de schrijfschriften op school tussen vier lijnen geschreven. De lijnen heten als volgt: bovenluslijn, bovenlijn, onderlijn, onderluslijn.

* Letters die geen lussen hebben, zoals de ‘r’, ‘s’ en ‘m’ worden tussen de bovenlijn en de onderlijn geschreven.

* De letters met een lus aan de bovenkant, zoals ‘k’ en ‘l’, raken de bovenluslijn.

* Letters met een lus aan de onderkant, zoals ‘g’ en ‘ij’, raken de onderluslijn.

 

Interview RT praktijk Nootdorp