Wie is Saskia

Even voorstellen

Mijn naam is Saskia Lich. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen.

In 1996 ben ik afgestudeerd aan de Pabo. Vanaf die tijd ben ik als directielid, Intern Begeleider, Remedial Teacher en leerkracht werkzaam geweest op verschillende (internationale) scholen in Den Haag en omgeving.

Sinds de start van mijn loopbaan heb ik onder andere opleidingen tot gespecialiseerd leerkracht en Master Special Needs gevolgd en diverse verdiepingscursussen gedaan. Dit om mij nog meer te bekwamen in de extra zorg voor kinderen en omdat ik het leuk vind om nieuwe dingen te leren.

Door de ontwikkelingen binnen het onderwijs, blijven steeds meer kinderen met leermoeilijkheden of gedragsproblemen binnen het reguliere onderwijs. Helaas wordt er bezuinigd op extra hulp of moeten de leerkrachten die de kinderen hiermee helpen voor de klas gezet in verband met het tekort aan leerkrachten. Dit heeft mij aan het denken gezet. Hoe kan ik bijdragen aan de groter wordende behoefte aan individuele hulp/zorg binnen het onderwijs?  Ook kwam steeds meer aan het licht tijdens de “thuiswerkperiode” vanwege Corona dat ouders graag hun kinderen willen helpen bij het schoolwerk, maar vaak niet weten hoe dit op een juiste wijze te doen. Vandaar dat ouders/ verzorgers ook van harte welkom tijdens bij de begeleiding van hun kind.

Na het afronden van mijn Master Special Educational Needs (M SEN) ben ik RT Praktijk Nootdorp gestart. Van hieruit ontstond i.v.m. grote hulpvraag tijdens het Corona Remedial Teaching (RT) Praktijk Den Haag ( in Bezuidenhout). Binnen Remedial Teaching (RT) Praktijk Den Haag bied ik mijn diensten zowel live (in de praktijk of op school) als online aan. Afstand hoeft dus geen probleem te zijn.

Als Remedial Teacher begeleid ik kinderen, hun ouders en scholen met het opsporen van onderwijskundige hiaten en help met het oplossen hiervan. Ouders kunnen bij de begeleiding aanwezig zijn, zodat zij hun kinderen thuis ook kunnen begeleiden.

Als Bijles docent help ik kinderen met het doorlopen van de te maken lesstof.

Als gedragsspecialist begeleid ik kinderen, ouders en scholen met het opsporen van oorzaken van bepaalde gedragingen en help met het oplossen hiervan. Ouders mogen bij de begeleiding aanwezig zijn, zodat zij thuis hun kinderen ook kunnen begeleiden.

Als dyslectie behandelaar begeleid ik kinderen en hun ouders met het opsporen van oorzaken van spelling en leesproblemen en help met het oplossen hiervan.

Als dyscalulie behandelaar begeleid ik  kinderen en hun ouders met het opsporen van oorzaken van rekenproblemen en help met het oplossen hiervan.

Als trainer/coach verzorg ik trainingen als kinderen of volwassenen moeite ervaren met: planning, executieve functies, verwerkingssnelheid, werkgeheugen, verwerkingssnelheden en huiswerk maken. Accoustic Pioneer, S.M.A.R.T/RaiseYour IQ, MyCognition /AquaSnap. Ik leer leren, Ik leer anders en de Matrix methode.

Als onderwijsadviseur ben ik een sparringspartner voor ouders, scholen en externe organisaties.

Als interim IB-er en Remedial Teacher verzorg ik op scholen de tijdelijke vervanging van de IB-er en/of Remedial Teacher.

Als ambulant begeleider help ik scholen met de begeleiding van leerlingen en coaching van leerkrachten. Bij leerlingen met bijvoorbeeld werkhoudingsmoeilijkheden, AD(H)D of autisme/ASS.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, volg ik nascholingscursussen en studiebijeenkomsten.

Tevens en ik lid en was ik landelijk en regionaal bestuurslid van de Landelijk Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) .

Ook werk ik samen met Lerend Brein. Ik was o.a. bij de pilot voor Nederland voor het programma van MyCognition/Aqua Snap in samenwerking met andere Universiteiten en Universitaire Ziekenhuizen wereldwijd  betrokken.

Ik ben geregistreerd  bij het SKJ ( Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). In sommige gevallen kunnen ouders en scholen de begeleiding van mij dan vergoed krijgen van uit een PG of het samenwerkingsverband.  Het SKJ is het beroepsregister voor professionals in de jeugdzorg. Ze zien toe op de kwaliteit, toetsing en scholing.

Tevens ben ik geregistreerd bij de LBBO (Landelijke Beroepsvereniging voor Begeleiders in het Onderwijs) en de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers).