Home

Uw zorg is ook mijn zorg!

Gaat het rekenen, (begrijpend) lezen, spelling, schrijven, studievaardigheden, online lessen volgen of  plannen voor uw kind minder gemakkelijk dan wenselijk is?  Aan de inzet van uw kind ligt het meestal niet.

Het is dan ook niet raar dat uw kind het dan niet altijd even leuk vindt op school of online te werken als het niet mogelijk is om op school les te volgen. In dit geval zou er sprake kunnen zijn van leerachterstand of ontwikkelingsprobleem. Bijkomend verschijnsel kan zijn dat uw kind wat onzeker is.

Waarschijnlijk wil u als ouder uw kind helpen, maar merkt u dat u hiervoor niet de juiste (hulp)middelen, tijd en/of ervaring heeft.

Hoe ernstig deze problemen zijn en welke hulp uw kind nodig heeft, is u misschien niet helmaal duidelijk. Remedial Teaching (RT) Praktijk Den Haag  kan uw kind en u helpen hierbij helpen door middel van Remedial Teaching (RT/bijles).  Samen kijken we waar de hiaten zitten die ervoor zorgen dat uw kind niet tot de gewenste resultaten/cijfers/ontwikkeling kan komen.

RT Praktijk Den Haag is geregistreerd  bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Het SKJ is het beroepsregister voor professionals in de jeugdzorg. Ze zien toe op de kwaliteit, toetsing en scholing. Tevens zorgt deze registratie voor een mogelijke vergoeding van de door u gevraagde hulp vanuit een PGB.

Tevens is RT Praktijk Den Haag geregistreerd bij de LBBO ( Landelijke Beroepsvereniging voor Begeleiders in het Onderwijs) en lid van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers).