Remedial Teaching (RT) Praktijk Den Haag

RT Praktijk Den Haag

Remedial Teaching  (RT) Praktijk Den Haag is een praktijk voor Remedial Teaching, individuele (leerling)begeleiding, coaching en bijles in Den Haag (Bezuidenhout).

Kinderen vanuit o.a. Den Haag, Delft, Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Voorschoten bezoeken RT Praktijk Den Haag  op locatie of online voor begeleiding.

De praktijk helpt kinderen en hun ouders/verzorgers van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Saskia kan hulp bieden bij vrijwel alle soorten onderwijskundige leer- en gedragsprobleem die op school en thuis voorkomen. Ouders mogen tijdens de begeleiding aanwezig zijn, zodat zij hun kinderen thuis ook verder kunnen helpen.

Saskia kan helpen bij:

* Accoustic Pioneer training

*Achterstanden oplossen

* ADHD

* ADD

* Ambulante begeleiding

* Angsten

* Aqua Snap training

* Autisme/ ASS

* Beelddenken

* Begrijpend lezen

* Bijles

* CITO training

*Corona achterstanden inhalen

* Dyscalculie onderzoek

* Dyscalculie behandeling

* Dyslexie onderzoek

* Dyslexie behandeling

* Faalangst

* Gedragsstoornissen

* Gedragsproblemen

*Hogere cijfers halen

* Hoogbegaafdheid

* Huiswerk plannen

* Huiswerkbegeleiding

* Ik leer leren training

* Interim IB-er en RT-er

* Intelligentie (IQ Wisc) onderzoek

* Leerproblemen

* Leesproblemen

*Motivatie terugkrijgen

* Mijn eigen manier van leren (leren leren groep 7, 8 en brugklas)

* Nederlands als tweede taal (NT2)

* Nederlands

*Online begeleiding

*Online lessen volgen

* Overgang groep 8 naar de Brugklas

* PDD-NOS

* Plannen van huiswerk

* Rekenproblemen

* School arrangement

* Schrijven (motorische remedial teaching)

* S.M.A.R.T/ Raise Your IQ training

* Sociale vaardigheids training (SOVA)

* Spelling

* Studievaardigheden

* Studerend lezen

* Technisch lezen

* Werkgeheugenproblemen

* Werkhoudingsproblemen

* Woordenschat

Daarnaast is RT Praktijk Den Haag door scholen in te huren voor (kortdurende) projecten zoals; Remedial Teaching, arrangementen, ambulante begeleiding, vervanging van de eigen IB-er, Remedial Teacher of voor  trainingen.

RT Praktijk Den Haag is geregistreerd bij het SKJ en hierdoor kan er o.a vergoeding plaats vinden vanuit een PGB.

RT Praktijk Den Haag is geregistreerd bij de LBBO.

RT Praktijk Den Haag is lid van de LBRT.