Remedial Teaching, Bijles, Coaching en Training

Remedial Teaching is geen Bijles

Remedial Teaching:

Remedial Teaching, ook wel RT genoemd, wil zeggen dat er (tijdelijk) individuele ondersteuning wordt verleend aan kinderen bij wie de ontwikkeling niet naar verwachting verloopt. Meestal zorgen hiaten in de onderwijsstof uit het verleden voor deze problemen. Je kan immers ook nog niet leren rennen als je nog niet kan lopen. Het muurtje vertoont nog gaten uit de vorige groepen en die moeten eerst worden gevuld voordat je de muur verder kan bouwen.

Bijles:

Bij bijles bouw je de muur verder, maar dan moet wel zeker weten dat je geen hinder zal ondervinden van de hiaten uit het verleden. Bij het leren rennen moet je er dan wel zeker van zijn dat iemand goed kan lopen en voldoende conditie heeft.

Remedial Teacher:

Een Remedial Teacher leert een kind inzien waar hij nog moeite mee heeft geeft hem daarmee eigenaarschap (dat je als ouder niet telkens moet zeggen ga eens……), leert hem de vaardigheden om zelfstandig te kunnen werken en gebruik te maken van zijn kwaliteiten. Het doel is dat uw kind gemotiveerd blijft, succes ervaart en plezier beleeft aan het leerproces en het eindresultaat (goede cijfers).