Werkwijze

 

Werkwijze                     

De volgende punten staan bij de begeleiding van Remedial Teaching (RT) Praktijk Den Haag centraal:

  • Kennismakingsgesprek.
  • Pedagogisch/didactisch onderzoek
  • Opstellen van een handelingsplan op maat gemaakt voor uw kind.
  • Bespreken van het handelingsplan.
  • Begeleiding / uitvoeren van het handelingsplan.
  • Toetsing en evaluatie.

Aanmelding

Na aanmelding van uw kind  zal ik contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en is bedoeld om de hulpvraag van uw kind goed in kaart te brengen en om te bepalen of Remedial Teaching (RT) praktijk Den Haag uw kind kan helpen of dat er wellicht een doorverwijzing nodig is. Het is prettig als u tijdens het intakegesprek de volgende informatie meeneemt: Rapport  en cito overzicht van school en eventueel aanwezige onderzoeksverslagen. Het intakegesprek duurt ongeveer 30 minuten en is gratis. Het intakegesprek kan desgewenst ook online plaats vinden.

Onderzoek

Na het intakegesprek kan de Remedial Teaching (RT)/ het begeleidingstraject van start gaan. Om een op maat gemaakt handelingsplan te kunnen maken, zal ik beginnen met toetsing van uw kind en lees ik de schoolrapporten en indien aanwezig eerder afgenomen onderzoeksverslagen.  Op deze manier probeer ik een beeld van uw kind te krijgen van o.a. zijn of haar leerstijl, niveau, taakaanpak en concentratie.

Opstellen van een handelingsplan

Aan de hand van de gegevens van het onderzoek maak ik een persoonlijk handelingsplan. Hier staat onder andere in aan welke (leer)doelen er in de komende weken gewerkt gaat worden. Een handelingsplan wordt meestal opgesteld voor 12 weken.  Contact met de school van uw kind over van de begeleiding vindt alleen plaats na schriftelijke toestemming van de ouders.

Begeleiding/Remedial Teaching (RT)/Bijles

Een begeleidingsperiode duurt meestal 12 weken, afhankelijk van de omvang van de zorgvraag. Steeds wordt gekeken naar wat uw kind al goed kan: zo bouwen we aan het zelfvertrouwen. Naast de begeleiding in de praktijk is het vaak nodig dat er ook thuis nog iets geoefend wordt. Het huiswerk is ongeveer 15 minuten per dag en oefent de gewenste vaardigheden in. Begeleiding wordt dan 1x per week in de praktijk of  online of gegeven.

Toetsing en evaluatie

Na de afgesproken begeleiding/ Remedial Teaching (RT) periode worden de resultaten van de begeleiding geëvalueerd. Er wordt een afspraak met u gemaakt voor een evaluatiegesprek. In dat gesprek worden de resultaten van de begeleidingsperiode en het evaluatieverslag besproken. Op dat moment maken we ook afspraken over een verlenging of afsluiting van de begeleiding.